Om Kollegiegården

Kollegiegården er et kollegium beliggende i Haraldsgadekvarteret på Nørrebro, 2200 København N (kort). Kollegiegården blevet taget i brug i 1961.

Kollegiegården består af en lejlighedsfløj og en værelsesfløj. Værelsesfløjen indeholder 169 fordelt på 13 gange, med fælles køkken, bad og toilet på hver gang.  Lejlighedsfløjen indeholder 69 lejligheder, næsten alle med 2 værelser.

Kollegiegårdens værelsesfløj har adressen:
Tagensvej 52
2200 København N

Mens lejlighedsfløjen ligger på Fogedmarken med numrene 6, 8, 10, 12 og 14.

For flere oplysninger om lejemålene se under menupunktet lejemål.

Kontakt

Ejendomskontoret står for den daglige drift. Indenfor kontortid kan ejendomskontoret kontaktes på telefon 24 48 26 59 eller på mail kollegiegaarden@fsb.dk.

Post kan sendes til ejendomskontoret på adressen:

Ejendomskontoret
Kollegiegården
Tagensvej 52B
2200 København N

Beboerrådet kan kontaktes på beboerraad@kollegiegaarden.dk.

Foreningen Socialt boligbyggeri (FSB) og Centralinstillingsudvalget (CIU) kan kontaktes via. deres hjemmesider.