Om Kollegiegården

Kollegiegården er et kollegium beliggende i Haraldsgadekvarteret på Nørrebro, 2200 København N (kort). Kollegiegården blevet taget i brug i 1961.

Kollegiegården består af en lejlighedsfløj og en værelsesfløj. Værelsesfløjen indeholder 169 fordelt på 13 gange, med fælles køkken, bad og toilet på hver gang.  Lejlighedsfløjen indeholder 69 lejligheder, næsten alle med 2 værelser.

Kollegiegårdens værelsesfløj har adressen
Tagensvej 52
2200 København N

Mens lejlighedsfløjen ligger på Fogedmarken med numrene 6, 8, 10, 12 og 14.

For flere oplysninger om lejemålene se under menupunktet lejemål.

Kontakt

Inspektøren står for den daglige drift. Se inspektørens side for telefonnummer, email, postadresse og kontortid.

Beboerrådet og andre aktive kollegianere står på VIP-tavlen.

Foreningen Socialt boligbyggeri (FSB) og Centralinstillingsudvalget (CIU) kan kontaktes via. deres hjemmesider.