Fraflytning

Fraflytter du inden eller ved kontraktudløb, skal du med 6 ugers varsel til d. 1. i en måned indsende en skriftlig opsigelse til fsb min side opsigelseblanketten.

FSB
Rådhuspladsen 59
1550 København V

Regler for fraflytning

  1. Boligen skal være fraflyttet kl. 09.00 på opsigelsesdatoen.
  2. Hvis der boret huller i væggene, skal rawlplugs og lignende fjernes, samt hullerne udspartles og nedslibes.
  3. Boligen skal være malet i lyse farver.
  4. Boligen skal være rengjort.
  5. Ejendomskontoret skal kontaktes i god tid inden udflytningen, således at en aftale om syning af boligen kan træffes. Ønskes det, kan et medlem af beboerrådet overvære syningen.