Parkering

Parkering ved Kollegiegården

Har du bil og vil parkere tæt på kollegiet kan du med fordel anskaffe dig en midlertidig eller permanent parkeringstilladelse til Eddagården (bagsiden af værelsesfløjen – modsat haven). Parkering op mod kollegiet er reserveret til Kollegiegårdens beboere og besøgende og tjekkes jævnligt af parkeringsvagter. For at få en parkeringstilladelse skal man forbi kontoret i dets åbningstid (08-09 mandag-torsdag) med bilens registreringsnummer og den vil blive tastet ind, henvendelse på mail er ikke gyldig.  Parkeringstilladelsen er gældende fra tidspunktet den indtastes og gælder 48 timer.

Der har været en del misbrug af gæstebilletterne, det vil sige, konstant fornyelse at billetter. Gæstebilletter er ikke beregnet til daglige besøg, men ugentlige, 48 timers biletterne fornyes derfor ikke, og kan max bestilles 1 gang om ugen.

Det er først til møllen da der gives tilladelse til flere der er pladser til.

For dem af jer med egen bil kan registreres for et helt år ad gangen. Det er kun beboere med egen bil der kan få årskort, husk registrerings attest. Den skal fornys senest d. 31 december.

Det er også muligt at parkere på Fogedmarken (bagsiden af lejlighedsfløjen – modsat haven). Dette kræver gul zone parkeringstilladelse. Til orientering er det gratis at parkere i alle P-zoner og alle kommunalt administrerede P-pladser mellem, Lørdag kl. 17:00 til Mandag morgen kl. 08:00, dette gælder selvfølgelig også fogedmarken!

DET ER STRENGT FORBUDT AT PARKERE PÅ SIDEN VENDT MOD HAVEN! Vejen er en brandvej og skal til alle tider holdes fri af motorkøretøjer.

Hvis du har fået en bøde

Hvis du af forskellige årsager får parkeret i Eddagården med gyldig P-tilladelse og får tildelt en bøde, kan du få bøden annulleret. Hvis du ønsker bøden annulleret gælder følgende regler:

a) Bøden skal indleveres til inspektøren inden 7 dage fra den dag bøden er udskrevet.
b) En gyldig grund skal gives for hvorfor du ikke havde en gyldig P-tilladelse. Det er inspektøren som vurderer gyldigheden. Eventuelle klager skal sendes på skrift til Beboerrådet.

Cykelparkering

Foruden den udendørs cykelparkering i gården, har kollegiet også indendørs rum til cykelparkering. De findes nedenunder lejlighedsfløjen. Cykler skal være anbragt i cykelskur eller stativ, cykler der ikke står i disse, fjernes uden ansvar.

Opbevaring af motorcykler

  1. Opbevaringen må ske i perioden 1. november – 1. april.
  2. Opbevaring kan kun ske til venstre for døren i kælderrummet næst længst væk fra værelsesfløjen (se kort).
  3. Gulvet under motorcyklerne skal strøs med fugtabsorberende materiale.
  4. Maksimalt en motorcykel per beboer kan opbevares.
  5. Motorcyklen skal mærkes med navn og værelsesnummer.
  6. Motorcyklen skal tømmes for benzin.
  7. Rummet må ikke bruges som værksted.