Beboerrådet

Beboerrådet repræsenterer beboerne overfor kollegiets ledelse og varetager i samarbejde med FSB den daglige drift af kollegiet. Rådet opretter og nedlægger tillidsposter, udvælger folk til disse og behandler ansøgninger/klager o. lign.

Referater fra beboerrådsmøder og beboermøder er her.

Det juridiske grundlag for beboerdemokratiet er fastlagt i Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (PDF). Se også Beboerrådets forretningsorden for regler for hvordan Beboerrådet fungerer.

Beboerrådet kan kontaktes på beboerraad@kollegiegaarden.dk.