Intern flytning

Man kan søge om flytning internt på Kollegiegården. Dette kan enten være fra et værelse til en andet, fra et værelse til en lejlighed eller fra en lejlighed til et værelse.

Der er en venteliste til lejlighederne for intern flytning til lejlighederne. Man skal bo to i lejlighederne, så du skal have en sambo parat når du flytter over i lejlighederne.

Der er ingen officiel venteliste for flytning til et værelse.

 • Hvis du gerne vil flytte internt mellem to værelser skal du kontakte FSB’s kundeservice.
 • Hvis du gerne vil flytte fra et værelse til en lejlighed, eller har spørgsmål vedrørende dette, skal du sende en email til Kollegiegårdens ejendomskontor. Ved opskrivning til ventelisten skal du oplyse dit navn, værelsesnummer, email og mobilnummer, samt om du har boet på kollegiet i mere end 6 måneder.

REGLER FOR INTERN FLYTNING

 1. Kun lejetager kan søge intern flytning og fremleje.
 2. Man kan først skrive sig på ventelisten til intern flytning fra et værelse til en lejlighed efter 6 måneder.
 3. Alle interne flytninger imellem værelser skal ske ved henvendelse til fsb.
 4. Alle interne flytninger imellem lejligheder skal foregå igennem ejendomskontoret.
 5. Man kan ønske et specifikt værelse, ikke en specifik lejlighed.
 6. Det er tilladt at afslå tilbud om intern flytning, men man vil så flyttes ned i bunden af listen.
 7. 3-værelseslejligheden er fortrinsvis til par med børn.
 8. Efter 3 måneder i en lejlighed kan man søge om intern flytning imellem lejligheder. Denne liste har fortrinsret over værelsesventelisten.
 9. I helt ekstraordinære tilfælde kan man søge dispensation hos Beboerrådet om at springe ventelisten over.