Vedligeholdelse, indbo og forsikring

Vedligeholdelse

Beboerne sørger selv for den indvendige vedligeholdelse af boligerne.

Hos ejendomskontoret kan du få udleveret gratis maling i kollegiets standardfarve (hvid) til værelse/lejlighed, samt låne pensler, ruller mv. Værktøjet skal tilbageleveres i rengjort stand.

Slagboremaskine med bor kan ligeledes lånes hos ejendomskontoret. Brug af boremaskine og andet larmende værktøj må kun ske i følgende tidsrum: mandag-fredag kl. 10:00-20:00, lørdag 10:00-18:00. På søndage og helligdage må der ikke bores.

Reparationer

Ønske om reparationer (VVS, el, snedker o.l.) meddeles ejendomskontoret  i kontortiden – eller skriftligt udenfor kontortiden. Al rekvirering af håndværkere skal foregå gennem ejendomskontoret eller dennes afløser – ellers foregår reparationerne for egen regning.

Rengøring

Kollegiet sørger for rengøring og vedligeholdelse af toilet- og baderum, trapper og vægge i opgange, gulve i fællesrum samt udvendig pudsning af de store vinduer mod det grønne areal.

Møbler

Boligerne er umøblerede. Gulvtæpper m.v. må ikke fastlimes til gulvene. Opmagasinering eller placering af møbler på gangene på værelsesfløjen må grundet brandsikkerhed ikke finde sted.

I køkkenerne på værelsesfløjen står kollegiet for spiseborde, stole, skabe, køleskab samt fryser.

Kabel-TV

I værelsesfløjen er der kabel-TV i køkkenerne, betalt over huslejen.
Der må ikke trækkes kabler ind på de enkelte værelser uden at man selv at betale for kabel-TV.

I lejlighederne skal man selv betale for kabel-TV. Henvendelse om dette sker til TDC.

Forsikring

Er du under 21 år er du sandsynligvis dækket af dine forældres indbo- og ansvarsforsikring. Er du over 21 år, bør du have din egen forsikring. Kollegiet har glas-, men ikke kummeforsikring.