Musikrummet

Musikrummet kan benyttes af alle beboere, som ønsker at øve musik. I rummet er der et flygel, et trommesæt, forstærkere, PA anlæg og andet.

Musikrummet ligger i kældergangen under værelsesfløjen. Din magnetnøgle kan gives adgang til musikrummet hos ejendomskontoret mod et depositum på 300 kr.

Musikrummet må benyttes i tidsrummet mandag-fredag fra kl. 9:00 – 21:00 og lørdag fra kl. 10-21
Eventuelle klager over støjniveauet fra beboere lige over lokalet skal tages til efterretning. Der henvises til brugsreglementet som udleveres med nøglen. Her kan man læse mere præcist omkring regler for brug af lokalet, bookning, mm.

Der er en række Regler for brug af musikrummet som skal følges.

Der findes en underside med referater fra møder mellem musikrummets brugere.

Kollegiet stiller en række instrumenter til rådighed i musikrummet, blandt andet et flygel og et trommesæt. Se instrument-siden for en liste.

Kontakt eventuelt den rumansvarlige, som kan findes på VIP-tavlen, eller ved at skrive en email til musikrum@kollegiegaarden.dk.

Live-arrangementer i Tarmen

Det er muligt bruge musikrummet i forbindelse med et live-arrangement i Tarmen. Du kan også låne instrumenter fra musikrummet.

For at låne musikrummet (inklusiv eventuelle instrumenter) skal du udfylde denne kontrakt, og aflevere den til inspektøren senest 3 dage efter Tarmen er blevet reserveret. Du skal lave en sådan kontrakt selv om du kun bruger musikrummet til at opbevare instrumenter under live-arrangementet.
Når du afleverer den underskrevne kontrakt skal du desuden lægge 500 kr. i depositum hos inspektøren.

Musikrummet afleveres til gennemsyn ved inspektøren den næstfølgende
hverdag, hvorefter depositummet tilbagebetales, såfremt der ikke er
sket skader på inventaret, samt selvfølgelig at musikrummet er pænt og ryddeligt.