Regler

Musikrummet kan benyttes af alle beboere på Kollegiegården. Adgang til musikrummet erhverves gennem inspektøren mod et depositum, idet din hovednøgle bliver omkodet. Samtidig hermed modtager du en kopi af reglementet, som du herefter forventes, at være indforstået med.

 1. Din adgang til musikrummet er strengt personlig. Dette betyder altså, at du ikke må låne din nøgle ud til andre. Forsømmelser af denne regel, samt brugerreglementet
  i øvrigt, kan resultere i, at din adgang til musikrummet bliver spærret.
 2. Det er obligatorisk, at du noterer dig på reservationssedlen, når du benytter musikrummet.
 3. Musikrummet må benyttes i tidsrummet mandag-fredag fra kl. 9:00 – 21:00 og lørdag fra kl. 10-21. Musikrummet må ikke benyttes søndage og helligdage. Eventuelle klager over støjniveauet fra beboere lige over lokalet skal tages til efterretning. Vinduet i lokalet skal være lukket efter kl. 18, da vi ellers forstyrrer naboer og beboere.
 4. Der må ikke placeres ting på flyglet andet end noder. Mad og drikkevarer henvises til bordet.
 5. Undlad at regulere varmetermostaten i musikrummet, af hensyn til flyglets stemning.
 6. Beskadigelse af inventaret vil normalt være for egen regning. Hvis uheldet sker kontaktes beboerrådet.

Reservation af øvetid

Udenfor musikrummet hænger en reservationsseddel. Al brug af musikrummet foregår ved reservation på denne seddel ved navn og vær./lejl. Det er obligatorisk, at du noterer dig her, når du benytter musikrummet. Der er følgende rammer for reservation
af øvetid:

 • Øvetiden er ikke tidsbegrænset, dog max. 3 sammenhængende timer.
 • Du må reservere en uge frem. Frem til torsdag samme uge må du max. reservere 3 timer lørdag og 3 timer søndag, da disse dage er særligt eftertragtede. Efter torsdag
  kan du reservere yderligere timer.
 • Fremmøde senest 15 min. efter reservationstiden begynder. Herefter kan andre, der i mellemtiden er mødt op, gøre krav på rummet frem til næste hele time.
 • Hvis du ikke vil benytte din reservationstid, skal du huske, at annullere den på skemaet.
 • Alle skal udvise fleksibilitet, så øvetiden fordeles ligeligt mellem alle.

Sammenspil

Hvis du ønsker at spille sammen med personer, som ikke har nøgle / eller ikke bor her på stedet, skal du være opmærksom på, at du drages til ansvar for al brug af musikrummet
i forbindelse med jeres øvning. Herunder eventuelle skader på inventaret.

Flyglet og andet inventar

I musikrummet står et Bechstein-flygel fra ca. 1910, som i sin tid er blevet indkøbt til kollegiet vha legater fra Carlsberg Fonden og Augustinus Fonden. Sidenhen er flyglet blevet hovedrenoveret vha af støtte fra ovennævnte fonde og Mærsk Fonden. Det er ret enestående, at et kollegie besidder et flygel af denne standard. Derfor prioriterer Kollegiegården de nødvendige midler således, at flyglet jævnligt bliver stemt og efterset. Det er dog mindst lige så vigtigt, at du som bruger værdsætter dette privilegium, og altid behandler flyglet med omtanke. Husk: Det er strengt forbudt, at placere kaffekopper eller lign. på flyglet.

Af hensyn til flyglets stemning, er det desuden vigtigt, at temperaturen i rummet forbliver nogenlunde konstant. Derfor undlad at regulere på varmetermostaten. Skulle der blive behov for udluftning, så husk at lukke vinduerne igen, når du forlader rummet.

I 2007 indkøbte Kollegiegården et Gretsch Blackhawk trommesæt. Igen var det nogle studerende, der brugte tid på at søge om midler til indkøbet gennem Beboerrådet, indhente forskellige tilbud og endelig indkøbte et trommesæt af en høj kvalitet. Denne investering har selvfølgelig givet nye muligheder for sammenspil. Pas derfor godt på trommesættet og tilbehør – og undlad at skille det ad.

2013 markerede året hvor Kollegiegården erhvervede et PA anlæg. Et Yamaha StagePas 400i med to højtalere og mixer. Anlægget er fastmonteret i lokalet, men kan efter forespørgsel flyttes, f.eks. ifm. livemusik i Tarmen.

Det øvrige inventar er private ejendele og må ikke fjernes fra musikrummet – se liste. Hvis du / I har forslag til indkøb af andre instrumenter/ udstyr til musikrummet, så ville det være en god idé, at undersøge interessen for jeres forslag gennem et opslag på opslagstavlen, samt en besked på kollegiets web-site. Herefter kan du / I ansøge Beboerrådet om økonomisk støtte til indkøbet gennem Kollegiegårdens kasse, eller alternativt ansøge private fonde.

Egne instrumenter i musikrummet

Hvis du ønsker at have dit instrument eller andet udstyr stående i musikrummet skal henvende dig til kontaktpersonen for musikrummet (se VIP-tavlen), inden du parkerer dit udstyr i musikrummet. Det afhænger nemlig af hvilke instrumenter, der i forvejen er i rummet. Det er jo ikke hensigtsmæssigt at have flere identiske forstærkere
stående og musikrummet er IKKE noget personligt depotrum. Der gælder følgende retningslinier for at have egne instrumenter stående i musikrummet:

 • For at holde styr på inventaret,
 • skal dit instrument / udstyr registreres på kollegiets web-site.
 • Du skal være indstillet på, at andre skal have lov til at benytte dit instrument.
 • De ting du placerer i musikrummet er på eget ansvar. Du bør derfor undersøge, om der er dækning for tingene gennem din egen indboforsikring, hvis dine ting skulle blive stjålet.

Live-musik ved fester i Tarmen

Hvis du ønsker at benytte musikrummet / eller låne udstyr herfra i forbindelse med fest eller lign. i Tarmen, skal der vælges én person, som, på vegne af arrangementet, tegner
sig som ansvarshavende for brugen af musikrummet og inventaret. Denne person henvender sig forinden til kontaktpersonen for musikrummet (se VIP-tavlen) og tegner en kontrakt, hvori arrangementet beskrives, og hvor der anføres de instrumenter, man eventuelt ønsker at låne fra musikrummet. (Husk at indhente tilladelse til at låne udstyret fra de pågældende ejermænd – se liste).