Adminstration og drift

Kollegiegården er en selvejende institution, men administreres af Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB). Administrationen består i ansættelse af personale på kollegiet, økonomi (dvs. det er dem vi betaler huslejen til), udlejning gennem Centralindstillingsudvalget (CIU) og kollegiets daglige drift.

Den daglige drift varetages af ejendomskontoret, som er ansat af FSB.

Alle beboere er automatisk medlemmer af Kollegianerforeningen, som de betaler kontingent til over huslejen. Kollegianerforenings konti bliver administreret af det valgte beboerråd, som også varetager kontakten til CIU, opretter/nedlægger tillidsposter, udvælger folk til disse, og behandler ansøgninger/klager o. lign.

Kollegiets ledelse udgøres af en bestyrelse på 6 medlemmer, heraf er 2 fra beboerrådet, 2 fra de højere uddannelsesinstitutioner og 2 fra Borgerrepræsentationen.

30-40 beboere udgør det “frivillige personale” på kollegiet f.eks. ansvarlige for aktivitetsrum, udlejning af festlokalet, udvalg, beboerrådet mm. Vil man i kontakt med en af disse kan man bruge VIP-tavlen.