Regler

De generelle regler for brug af internettet kan læses på vores internetudbyder Parknets hjemmeside. Derudover har vi på kollegiet følgende regler:

 1. Man må ikke benytte sig af netværket og dets fælles faciliteter på en sådan måde, at andre beboere/brugere bliver generet og/eller den daglige drift forstyrres.
 2. Man må ikke videregive adgang til nettet på permanent eller midlertidig basis, gæster dog undtaget under hensyn til punkt 1.
 3. Beboerne må ikke benytte netværket til kommercielle formål.
 4. Man må ikke uden samtykke forsøge at tilegne sig information, der ikke vedrører en selv personligt, herunder forsøge at få adgang til andres data, kode og/eller filer. Kommer man uforvarende i besiddelse af andres data, skal man underrette Netudvalget og ejeren af de pågældende data. Ligeledes skal kendskab om andres sådanne aktiviteter indberettes.
 5. Brugeren er selv ansvarlig for evt. skader på hardware eller tab af data, der måtte ske ved brug af netværket.
 6. Ved mistanke om infiltration og/eller angreb på nettet skal netudvalget underrettes.
 7. Ved brug af andre net, herunder internet, skal man overholde de på disse net gældende regler.
 8. Man må ikke bruge netværket til ulovlige aktiviteter, f.eks. børneporno og piratsoftware, herunder ulovlig kopiering af MP3-filer. Netudvalget og beboerrådet tager her afstand fra brugernes eventuelle lovovertrædelser.
 9. Netudvalget har til enhver tid lov til at overvåge netværkstrafikken, såfremt der er behov for det, f.eks. ved mistanke om misbrug eller såfremt overvågningen vil tjene til fordel for netværkets drift.
 10. Det er strengt forbudt at benytte andre kollegianeres IP-nummer., og kollegianeres navn, herunder e-mailadresser.
 11. Netudvalget kan ved overtrædelse af ovenstående retningslinier skride ind med sanktioner i form af advarsler, udelukkelse/karantæne fra nettet i kortere eller længere tid.
 12. Netudvalgets beslutninger kan indbringes for Beboerrådet.
 13. Netudvalget kan indføre yderligere regler for indhold og anvendelse af netværk, som skal overholdes.
 14. I tilfælde af flytning fra kollegiet eller intern flytning skal netudvalget underrettes om dette via email (netudvalg@kollegiegaarden.dk).