Vaskeri

Kollegiegården har et fælles vaskerum, som ligger på gangen bag indgangen Tagensvej 52B.

Du kan se hvilke maskiner, som er frie online. Brug appen ‘e-vaskeri’, som findes i AppStore eller GooglePlay. Her skal du bruge din chip i vaskerummet for at få en kode, som kan bruges i appen.

Problemer med maskinerne bedes meddelt til ejendomskontoret.

Maskiner og priser

Maskinerne 1-7 er vaskemaskiner, som er beregnet til maks 7 kg. Prisen pr. vask er 12 kr.

Maskinerne 8, 9, 10, og 11 er tørretumblere, som er gratis at bruge.

Sæbe

Prisen for en vask er inklusiv sæbe, som maskinen selv tilsætter via en slange fra sæbeautomaten.

Sæben er allergigodkendt og miljøvenlig.

På displayet på maskinen skal du angive hvor fyldt maskinen er, så vil sæbeforbruget indrettes herefter. Sådan skånes miljøet og dit tøj mest muligt. Du skal desuden angive om du vasker kulørt eller hvidt.

Du har også mulighed for at bruge din egen sæbe. I så fald skal du på maskinens display fravælge sæbe, og komme din egen ind i maskinen i en vaskebold.

Tørrerum

Det er kun tilladt at bruge toilet som tørrerum i værelsesfløjen.

Vær opmærksom på, at der af og til stjæles tøj, så vær der, når din vask er færdig.

Regler

  • Vaskeriet må kun benyttes af kollegiets beboere.
  • Du må tidligst sætte en vask i gang kl. 07:00
  • Du må senest sætte en vask i gang kl. 22.
  • Børn under 15 år har ingen adgang uden følgeskab med voksen.
  • Den der kommer først ned med sit tøj, har ret til den første ledige maskine.
  • Vasketøjet kan “stå i kø” således, at man kan forlade vaskekælderen uden at fortabe sig retten til den første ledige maskine. Den første ledige maskine er den/de maskiner, man star i kø ved. Er man der ikke, når maskinen er færdig med at vaske, har man mistet sin tur.
  • Har man tøj i maskinen, har man ret til at benytte den igen, til man har vasket færdig, også selvom andre står i kø.
  • Ved dosering af vaskepulver skal doseringsbæger eller lignende benyttes for at undgå vaskepulver i skyllerummet.
  • Rygning i vaskekælderen er forbudt.
  • Det er ikke tilladt at bruge klor eller farve i maskinerne.