Fremleje

Beboere på Kollegiegården har mulighed for at fremleje deres værelse/lejlighed i en begrænset periode. Du skal bruge fremlejekontrakt – værelse (English version) eller fremlejekontrakt – lejlighed (English version) for at søge om lov til at fremleje dit lejemål.

Den udfyldte og underskrevne fremlejekontrakt afleveres i et eksemplar i ejendomskontorets postkasse i postrummet eller på ejendomskontoret i kontortiden mellem 08:00-09:00. Sammen med kontrakterne afleveres dokumentation for fremlejetagers studieaktivitet. Du kan kontakte ejendomskontoret via email på kollegiegaarden@fsb.dk angående fremleje.

Kontrakten og dokumentation skal afleveres personligt på ejendomskontoret senest 14 dage før startdatoen for fremlejen.

Hvis du mangler nogen at fremleje til, så prøv for eksempel følgende sider:

REGLER FOR FREMLEJE

  1. Fremleje er kun tilladt med kollegiets godkendelse, dvs. al fremleje uden anvendelse af Kollegiegårdens fremlejekontrakt er ulovlig og vil medføre opsigelse.
  2. En kollegianer må højest fremleje sit værelse/lejlighed i 2 år.
  3. Fremlejebeløbet må ikke overstige den gældende husleje.
  4. Fremlejetageren må ikke fremleje til tredje part.
  5. Fremlejetageren vil i fremlejeperioden være at betragte som kollegianer og som sådan indtræde i fælleskøkkenets forpligtigelser. Derfor vil fremlejetager have samme forpligtigelser i forhold til køkkenskat, rengøring, m.m. som en almindelig lejer. Fremlejetagerens opmærksomhed henledes især på, at man er ubetinget erstatningspligtig for skader forvoldt på inventar, installationer, bygninger og overtrædelse af husordenen vil kunne medføre at lejemålet opsiges jf. Lejeloven §93.
  6. Det er et krav, at fremlejetager og udlejer skal være studerende og studieaktiv. Dette skal dokumenteres sammen med lejekontrakten ved aftalens indgåelse. Dette gælder både ved fremleje af værelse og lejlighed/værelse i lejlighed.
  7. Fremleje er kun muligt i forbindelse med midlertidigt ophold uden for Region Hovedstaden (dog er Bornholms Regionskommune ikke medtaget).