Parkering

Parkering ved Kollegiegården

Har du bil og vil parkere tæt på kollegiet kan du med fordel anskaffe dig en midlertidig eller permanent parkeringstilladelse til Eddagården (bagsiden af værelsesfløjen – modsat haven). Parkering op mod kollegiet er reserveret til Kollegiegårdens beboere og besøgende og tjekkes jævnligt af parkeringsvagter. For at få en parkeringstilladelse skal man forbi kontoret eller sende en mail til parkkollegiegaardennot for human readers@gmail.com med bilens registreringsnummer og den vil blive tastet ind. Parkeringstilladelsen er gældende fra tidspunktet mailen er modtaget og er ved gæste parkering gældende i max 7 dage.

For dem af jer med egen bil kan registreres for et helt år ad gangen. Det er kun beboere med egen bil der kan få årskort, husk registrerings attest.

Til orientering er det gratis at parkere i alle P-zoner og alle kommunalt administrerede P-pladser mellem, Lørdag kl. 17:00 til Mandag morgen kl. 08:00, dette gælder selvfølgelig også fogedmarken!

Det er også muligt at parkere på Fogedmarken (bagsiden af lejlighedsfløjen – modsat haven). Dette kræver gul zone parkeringstilladelse. Til orientering er det gratis at parkere i alle P-zoner og alle kommunalt administrerede P-pladser mellem, Lørdag kl. 17:00 til Mandag morgen kl. 08:00, dette gælder selvfølgelig også fogedmarken!

DET ER STRENGT FORBUDT AT PARKERE PÅ SIDEN VENDT MOD HAVEN! Vejen er en brandvej og skal til alle tider holdes fri af motorkøretøjer.

Hvis du har fået en bøde

Hvis du af forskellige årsager får parkeret i Eddagården uden gyldig P-tilladelse og får tildelt en bøde, kan du muligvis få bøden annulleret. Hvis du ønsker bøden annulleret gælder følgende regler:

a) Bøden skal indleveres til inspektøren inden 14 dage fra den dag bøden er udskrevet.
b) En gyldig grund skal gives for hvorfor du ikke havde en gyldig P-tilladelse. Det er inspektøren som vurderer gyldigheden. Eventuelle klager skal sendes på skrift til Beboerrådet.