Regler

 1. Kun beboere på kollegiet kan leje og afholde arrangementer i kollegiets festlokale Tarmen og Endetarmen.
 2. Udlejetidspunkter for Tarmen:
  1. Fredag fra kl. 12 til lørdag kl. 12
  2. Lørdag fra kl. 12 til søndag kl. 12
 3. Udlejetidspunkter for Endetarmen:
  1. Mandag til onsdag fra kl. 12 til torsdag kl. 12
  2. Fredag kl. 12 til mandag kl 12. Dog maks. 24 timer per reservation
 4. Ved reservering af Tarmen betales 500 kr. i leje og 2000 kr i depositum. Ved reservation af Endetarmen i weekenden samt helligdage betales 200 kr. i leje og 1000 kr. i depositum. Pengene skal være betalt indenfor 3 dage fra reservationstidspunktet, ellers vil reservationen blive slettet. Det er muligt at betale ved bank overførsel. Depositum kan tidligst tilbagebetales 1 uge senere for at eventuelle klager kan nå at blive behandlet. Kommer der en eller flere klager, skal klagen behandles, før depositummet kan udbetales. Ved eventuelle klager kan Tarmbosserne, hvis de finder det nødvendigt, trække i depositummet.
 5. Ved reservering af Tarmen og Endetarmen samtidig (stor fest) betales 700 kr. og 2000 kr. i depositum. Festen skal være rettet mod kollegiets beboere og hvor der forventes et højt deltager niveau. Leje af begge lokaler kan kun ske efter dispensation fra beboerrådet.
 6. Endetarmen kan reserveres til mindre fester, som fx for fester, møder, receptioner, fødselsdag, og lign.
 7. Fester i Tarmen skal være åbne for andre beboere efter kl. 22. Der skal derudover som min. sælges øl i baren til rimelige priser.
 8. Musikanlæggene har et fastsat maximalt lydniveau, som skal overholdes. Eget stereoanlæg,
  diskotek eller levende musik må ikke benyttes. Der kan søges dispensation for levende musik ved skriftlig ansøgning til tarmbosserne, senest 3 dage før.
 9. Der må ikke spilles musik i tidsrummet fra 05:00 til 10:00. Der henstilles desuden til lejeren ikke at spille for høj musik i tidsrummet fra 05:00 til 10:00. Der henstilles desuden til lejeren ikke at spille for høj musik under oppyntning og oprydning af lokalet af hensyn til de øvrige beboere.
 10. Lejeren råder over festlokale, toiletter, borde, stole, køleskabe, steroanlæg og bar. Lejeren er ansvarlig for at alt leveres tilbage i samme stand og kan pålægges erstatningskrav ved misvedligeholdelse. Poolbord og fodboldbord må ikke flyttes. Manglende rengøring af festlokalerne betragtes som misvedligeholdelse.
 11. Der skal udleveres en nøgle fra tarmbosserne til poolbordet i Endetarmen hvis dette skal benyttes. Poolbordet skal leveres tilbage i samme stand ellers kan lejer pålægges erstatningskrav.
 12. Depositum tilbagebetales ved henvendelse til tarmbossen. Sker dette ikke indtil tre måneder efter festen, betragtes det som donation til tarmkassen.