Motionsrummet

Brug af motionsrummet er gratis og kan benyttes af alle kollegiets beboere. Rummet indeholder basalt frivægtsudstyr (håndvægte og en række vægtstænger samt tilhørende vægtskiver/låse), en flad bænk, en justerbar skråbænk og et squatstativ. Herudover indeholder rummet en rygmaskine, en chin-up bar til armhævninger, samt en mavebænk og en ribbe. Al træning foregår på eget ansvar.

Motionsrummet ligger i kældergangen under værelsesfløjen.
For at få adgang til rummet skal man kontakte inspektøren.

Den motionsrumsansvarlige kan findes på VIP-tavlen.

Regler

  • Rummet må benyttes alle dage mellem kl. 7.00 – 22.30. Første bruger(e) har fortrinsret, dvs. han/hun/de har ret til rummet alene i det tidsrum, træningen tager. Andre brugere kan i denne periode afvises.
  • Motionsrummet skal efterlades i pæn og opryddet stand, dvs. ingen løse vægtskiver på gulvet, og evt. affald må ikke efterlades i rummet.
  • Musik i rummet er tilladt, hvis brugere er enige om musikken, eller hvis det høres i hovedtelefoner.