Maling af opgangene

Fra tirsdag d. 25/4 og cirka 2 måneder frem vil alle opgangene blive malet.

Maleren vil tage en opgang ad gangen, de starter i Fogedmarken 14 og afslutter i Tagensvej 52A.

Så venligst vær opmærksom og tag hensyn når maleren er i gang i jeres opgang.

 

Parkeringen går online!

Fra 1/5-2017 vil der ikke længere være fysiske parkerings kort.

Privat parkering Aps har fået en nummerpladescanner, så man skal i stedet registreres i systemet med bilens Parkeringen går online!

registreringsnummer, man vil blive scannet automatisk. Så vi undgår det med at glemme at ligge tilladelsen i forruden mm. J

Man kommer bare forbi kontoret eller sender en mail til parkkollegiegaardennot for human readers@gmail.com med bilens registreringsnummer og den vil blive tastet ind. (ved gæste parkering max 7 dage)

For dem jer med egen bil og årskort skal i forbi kontoret inden 28/4-2017 og registreres for et helt år ad gangen. Det er kun beboere med egen bil der kan få årskort, husk registrerings attest.

Alle nuværende fysiske parkeringskort, både plastic eller papir periode kort er IKKE gyldige fra 1/5-2017.

Til orientering er det gratis at parkere i alle P-zoner og alle kommunalt administrerede P-pladser mellem, Lørdag kl. 17:00 til Mandag morgen kl. 08:00, dette gælder selvfølgelig også fogedmarken!

Dbh. Ejendomskontoret

Kollegiegården søger beboere!

Kollegiegården søger beboer, der vil hjælpe med at varetage ugentlige rengøringsopgaver på kollegiet, er det dig? 😉

Du vil indgå i et team bestående af minimum 7 andre beboere på kollegiet, der skal stå for den ugentlige rengøring af fællesarealer i kælderen, opgange, gange i værelsesfløjen samt fælles toiletter.

Arbejdstiden er på maks 8 timer ugentligt.

Timelønnen er på 118,- per time og ansættelsen står hos FSB.

Arbejdstiderne er fleksible og det er muligt at bytte vagter intern, så der er bliver plads til ferier og eksamensperioder mv.

Ansøgningsfrist er d. 17/4

Både skriftlige henvendelser sknot for human readers@fsb.dk

Personlige henvendelser til Ejendomskontoret i Kontortiden

8-9, Mandag-Torsdag.

Samtaler afholdes løbene.

Start: 1. maj

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Steen eller Martin på ejendomskontoret.

NYT CYKELSKUR

OBS! VIGTIG INFO VEDRØRENDE NYT CYKELSKUR`S BYGGERI I GÅRDEN!
 
Vi påbegynder byggeriet af det nye cykelskur Torsdag d. 23/3!
I den forbindelse skal alle cykler der står mod værelsesfløjen, samt rundt om hjørnet ved ejendomskontoret være flyttet senest onsdag kl.10:00
 
Hvis din cykel er låst fast til cykelstativerne vil låsen blive klippet op.
 
Byggeriet forventes at vare 3 måneder, i denne periode henviser vi til i parkerer jeres cykler ALLE andre steder end hvor håndværkerne skal til!

Vi skifter låsesystemet!

VIGTIGT!VIGTIGT!VIGTIGT!

Vi påbegynder udskiftning af samtlige magnetlåse på Kollegiegården mandag d.19/9, i den forbindelse skal alle have udleveret nye magnetnøgler.
I vil kunne afhente disse på kontoret fra onsdag d. 14/9, mod fremvisning af ID for at bevise det er jer der bor der.

Der vil være run på kontoret og derfor vil dem af jer der skal have lavet ekstra nøgler, muligvis blive bedt om at vente til at få vekslet disse til ugen efter.

Husk hvis i fremlejer at medbringe dokumentation for dette og samtykke fra hovedlejeren.

DER VIL IKKE BLIVE UDLEVERET NØGLER UDEN DOKUMENTATION OG ID!

Dbh. Kontoret

Miljø skabet er flyttet!

Vi har flyttet miljøskabet ind i storskralds rummet!

Miljøskabet bruges til, maling, opløsningsmidler, kemikalier, elsparepærer og LED-lyskilder.

NYT GULV I KÆLDERGANGEN

Vi får lavet gulvet i kældergangen under værelsesfløjen fra mandag d. 26/6 til torsdag d. 30/6!
Der vil IKKE være adgang til kælderen disse dage, det vil sige vaskeriet, musikrum og motionsrummet ikke er tilgængeligt!
Dbh. Kontoret