Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 18. marts 2003

 

Tilstede: Christian 306, Jon 707, Esther 8, 1. tv,  Jesper 8, 2. th., Berit 8, 2. th. Og Rasmus 10, 5. th

 

Dagsordenen var:

1.   Valg af dirigent

2.   Godkendelse af dagsorden

3.   Godkendelse af sidste mødes referat

4.   Meddelelser

5.   Ansøgninger

5.1 Ansøgning fra festudvalget

6.   Renovering af Tarmen

7.   Udlejning af tag til teleselskab

8.   Kollegiegårdens Bold Klub (KGB)

9.   Gateway computer

10. Budget

11. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent - Jesper blev valgt

 

2. Godkendelse af dagsorden – Punktet Budget blev tilføjet som punkt 10. Eventuelt blev derfor rykket til punkt 11.

 

3. Godkendelse af sidste mødes referat – Godkendt.

 

4. Meddelelser

§      Jesper har været til møde med FSB omkring budget, se punkt 10.

§      Netudvalget har fået en ny reol. Nu kommer der snart styr på server-vognparken.

§      En ansøgning om at overdrage et fremlejet værelse til en fremlejer på 6. sal blev formelt godkendt.

§      Vi har fået en ny printer der står i kopirummet. Den kan bruges af alle som netværksprinter (Den hedder: \\blackadder\hp2) Det er pt. gratis at printe, men kun i rimelig grad. Misbrug ikke ordningen!

§      Reglerne om fremleje af værelser er blevet undersøgt. Det skal her meddeles at det er ulovligt at fremleje sit værelse hvis man er flyttet til en adresse i Storkøbenhavn.

§      Arno har fået en medhjælper.

 

5. Ansøgninger

Ingen nye indkommende ansøgninger, på nær:

 

5.1 Ansøgning fra festudvalget.

Der er indkommet en ansøgning fra festudvalget til Tour de Cusine (TDC) samt festudvalgets almindelige drift. Beboerrådet har på nær et enkelt punkt godkendt ansøgningen. Dem samlede bevillig bliver derfor på 12.990 kr., dette under forudsætning af at festudvalget unævner en kasserer, samt aflægger regnskab for beboerrådet efter hvert arrangement.

 

6. Renovering af Tarmen - Der er indkommet et forslag fra Tarmbosserne om renovering af Tarmen. Vi arbejder videre med forslaget, der primært går på en opfriskning af farverne…!

 

7. Udlejning af tag til teleselskab - Et teleselskab har lejet et område af vores tag til mobiltelefon antenner. De har fremsendt ønske om en udvidelse på taget. Beboerrådet har forhandlet sig frem til en øget lejeudgift. Kontrakterne videresendes til bestyrelsen, og henstilles til godkendelse.

 

8. Kollegiegårdens Bold Klub (KGB) - Kollegiegårdens boldklub har igen en kontaktperson beboende på kollegiet. Vi takker den tidligere ansvarlige Christian, for mange års godt arbejde for KGB. Kontakt Magnus 320 hvis du er interesseret i at høre mere.

 

9. Gateway computer - Netudvalget har siden sidste beboerrådsmøde specificeret en løsning på et serverproblem (gateway). Beboerrådet godkendte løsningen, det kommer til at koste 9000 kr. Jon arbejder videre med det praktiske.

 

10. Budget - FSB lægger i et budgetudkast op en samlede huslejestigning fra august på 2,9%. :-(

 

11. Eventuelt - Den nye hjemmesiden er grundet tekniske problemer endnu ikke helt oppe at kører... Kommer snart.

 

 

På vegne af Beboerrådet

Rasmus 10, 5. th. (lokal 370)