Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 14. januar 2003

 

Til stede: Rasmus 201, Christian 306, Pia 307, Frederik 308, Anne 704, Jon 707, Esther 8, 1. tv, Jesper 8, 2. th. og Berit 8, 2. th.

 

Dagsordenen var:

1.   Valg af dirigent

2.   Godkendelse af dagsorden

3.   Godkendelse af sidste mødes referat

4.   Meddelelser

5.   Ansøgninger

6.   Ny hjemmeside og webmaster

7.   Ny printer

8.   Udstyr til netudvalget

9.   Ny motionsrums ansvarlig

10. Nye regler for ventelisten

11. Flytning imellem værelser

12. KGB

13. Tarmen

14. Eventuelt

 

ad. 1. Valg af dirigent – Jesper blev valgt.

 

ad. 2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt!

 

ad. 3. Godkendelse af sidste mødes referat Godkendt!

 

ad. 4. Meddelelser –

§         På det sidste driftsmødet med FSB blev det vedtaget, at der ikke vil blive gjort rent på de gange, hvor der står ting på gangene. Dette sker da brandsikkerheden flere stedet på kollegiet er utilfredsstillende.

§         Som et led i en forsøgsordning vil 6.y få et lysere gulv på deres gang. Der vil senere blive eksperimenteret med ny belysning på kollegiets fællesområder.

§         Der er bygningsgennemgang den 7. februar 2003.

§         Der er stadig problemer med ”renoveringssagen”. Konkret er der usikkerhed om tilskud til en gennemgribende renovering af kollegiet. Pia og Jon træder ind i et udvalg, der sammen med FSB følger sagen.

§         Suppleanten Anne tager i praktik i Hammel (Jylland) frem til 1. august 2003!

§         Jesper og Berit er bortrejst frem til den 1. marts 2003. Signe 602 er midlertidig CIU/fremlejerepræsentant i den periode.

 

ad. 5. Ansøgninger - Ingen indkommende ansøgninger.

 

ad. 6. Ny hjemmeside og webmaster - Der er en ny dynamisk hjemmeside under udvikling. Beboerrådet har ansat Kristoffer 612 som webmaster til en månedsløn på 200 kr. Den nye hjemmeside forventes klar den 15. marts 2003.

 

ad. 7. Ny printer - Kollegiet har fået en ny printer, det snart vil blive installeret i kopirummet.

 

ad. 8. Udstyr til netudvalget - Det vil blive installeret udluftning i serverrummet, samt opsat hylder til at bringe orden i vores maskinpark. Jon laver til næste møde, et indkøbsforslag til en ny gateway-server.

 

ad. 9. Ny motionsrums ansvarlig - Den motionsrumsansvarlige er bortrejst indtil den 3. marts 2003.

 

ad. 10. Nye regler for ventelisten - Det er flere eksempler på at folk fremlejer deres værelser, samtidig med at de bor andet steds i København, uden at dette skyldes studieaktivitet. Der er usikkerhed om det er lovligt. Berit undersøger nærmere med FSB.

 

ad. 11. Flytning imellem værelser – Kollegianere der bor på et værelse de ikke selv har kontrakt på, opfordres hermed til at kontakte FSB og få styr på dette. Det er i orden at bytte værelser, men det skal af praktiske hensyn gå gennem FSB.

 

ad. 12. KGB - Magnus 320 er blevet ny ansvarlig for Kollegiegårdens BoldKlub. Rasmus skriver et brev til den tidligere ansvarlig der nu er fraflyttet, for at få udstyr mm. overleveret.

 

ad. 13. Tarmen - Vi har fået nye tarmbosser Pernille 111 og Ida 113. De aflønnes med fast løn på 200 kr. pr. måned pr. person. Vi takker Lene og Jacob for deres tid som Tarmbosser.

 

ad. 14. Eventuelt - Arno bliver midlertidig symaskine ansvarlig i marts.

 

 

På Beboerrådet vegne

Rasmus 201