Referat af Generalforsamling tirsdag d. 19. november 2002

 

Tilstede: Rasmus 201, Christian 306, Pia 307, Jon 707, Esther 8, 1. tv, Jesper 8, 2. th. og

Berit 8, 2. th.

 

Dagsordenen var:

1.   Valg af dirigent

2.   Godkendelse af dagsorden

3.   Godkendelse af sidste mødes referat

4.   Meddelelser

5.   Beboerrådets årsberetning ved formanden

6.   Valg af nye medlemmer til beboerrådet

7.   Valg af formand for beboerrådet

8.   Valg af suppleanter til beboerrådet

9.   Indstilling af bestyrelsesmedlem

10. Indstilling af suppleant til bestyrelsen

11. Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber for kollegiekassen og Tarmen

12. Stadfæstelse af de ad hoc regler, som er vedtaget på beboerråds- og kollegianerforeningsmøder i løbet af året

13. Vedtagelse af Beboerrådets vedtægter

14. Indkomne forslag

15. Eventuelt

 

ad. 1. Valg af dirigent – Christian 306 blev endnu engang valgt.

 

ad. 2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt efter lidt tumult.

 

ad. 3. Godkendelse af sidste mødes referat – Godkendt!

 

ad. 4. Meddelelser

§           Vores overinspektør Tony fra FSB er stoppet. Vores nye overinspektør er Henrik Juul Nielsen. Beboerrådet takker Tony for godt samarbejde gennem årene, og byder Henrik Juul Nielsen  velkommen.

§           Pia 307 er blevet ny symaskineansvarlig efter Malene 202 som flytter.

§           Vi skal have nye tarmbosser. Der er sat opslag op, men ingen har vist interesse. Rasmus 201 kontakter festudvalget derom.

§           TDC kommer på besøg i morgen, for måske at sætte en ekstra ADSL-internet-forbindelse op!

§           Vores telefonsystem bliver opgraderet, så der i fremtiden ikke skulle være problemer med fyldte telefonsvarer.

 

ad. 5. Beboerrådets årsberetning ved formanden – Et år med relativ få initiativer. Dog ses tilbage på succesfulde filmarrangementer, specielt VM, og valgaften. Der har netop været afholdt en fælles safari-fest. Endelig er poolrummet blevet malet.

 

ad. 6. Valg af nye medlemmer til beboerrådet – Følgende blev valgt:

Christian Bruun 306 (04), Berit 8, 2. th. (03), Jesper 8, 2. th. (04), Esther 8, 1. tv (03), Jon 707 (03).

Tallene i parentes er årstallet for næste valg.

 

ad. 7. Valg af formand for beboerrådet – Poul Nyrup gik af i dag, Christian Bruun valgte at gøre det sammen. Jesper blev valgt som ny formand. Beboerrådet takker Christian for 2 år som formand, og glædes samtidig over hans beslutning om at tage kassererhvervet.

 

ad. 8. Valg af suppleanter til beboerrådet – Følgende blev valgt:

Anne 704 (04), Pia 307 (03), Christian Hellem 14, 3. tv. (04), Rasmus 201 (03), Frederik 308 (03)

Tallene i parentes er årstallet for næste valg.

 

ad. 9. Indstilling af bestyrelsesmedlem – Christian og Jesper blev indstillet.

 

ad. 10. Indstilling af suppleant til bestyrelsen – Esther blev indstillet.

 

ad. 11. Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber for kollegiekassen og Tarmen – Den tidligere formand havde glemt at informere de relevante personer for fremlæggelse af Tarmkontoen. Dette regnskab vil snarligt blive fremlagt. Kollegiekassen har dags dato en saldo på 73.927,49 kr. 20.000 kr. af disse er afsat til en større fest.

 

ad. 12. Stadfæstelse af de ad hoc regler, som er vedtaget på beboerråds- og kollegianerforeningsmøder i løbet af året – Intet nyt er vedtaget.

 

ad. 13. Vedtagelse af Beboerrådets vedtægter – Vedtaget!

 

ad. 14. Indkomne forslag – Forslag om at tilføje følgende til husordenen blev vedtaget:

”Besøgende kæledyr må ikke være til gene for andre beboere. Såfremt dette er tilfældet skal kæledyret føres på betryggende vis, såsom snor, bur, taske osv. eller holdes inde på værelset.”

 

ad. 15. Eventuelt – På baggrund af en henvendelse fra Magnus 320 angående oprettelse af en boldklub, henstiller vi til at han overtager rollen som ansvarlig for den nuværende KGB.

 

 

På Beboerrådets vegne

Rasmus 201