Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 1. oktober 2002

 

Tilstede: Rasmus 201, Christian 306, Berit 617, Jesper 703, Anne 704 og Jon 707.

 

Dagsordenen var:

1.     Valg af dirigent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Godkendelse af sidste mødes referat

4.     Meddelelser

5.     Ansøgninger

5.1.  Ekstra internetforbindelse!

6.     Intern flytning

7.     Firewall til Telekontoserveren

8.     Kollegiegårdens Boldklub

9.     Skrammel på gangene

10.   Ny fremleje repræsentant

11.   Dispensations ansøgning

12.   Eventuelt

 

ad. 1. Valg af dirigent – Christian blev valgt.

 

ad. 2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

 

ad. 3. Godkendelse af sidste mødes referat – Godkendt.

 

ad. 4. Meddelelser – Jens Egeblad (tidligere kasser) er flyttet. Jacob Bro (tidligere CIU-rep.) er også flyttet. Esther og Rasmus er derfor blevet ordinære medlemmer af Beboerrådet.

 

ad. 5. Ansøgninger:

ad. 5.1 Ekstra internetforbindelse! – Netudvalget har søgt om en ekstra 2 Mbit/512 kbit forbindelse til kollegiet. Dette vil fordoble vores nuværende kapacitet. Den ekstra forbindelse vil koste 900 kr. pr. måned. Beboerrådet godkendte ansøgningen og Christian sørger for at udgiften kommer ind over driftsbudgettet.

 

ad. 6. Intern flytning – Vi drøftede muligheden for at skrive sig på den interne flytteliste som par. Dette er nu muligt. Man kan altså ikke overdrage sin plads til en som ikke står på listen, og man kan ikke skrive sig på som par med tilbagevirkede kraft.

 

ad. 7. Firewall til Telekontoserveren – Netudvalget ønsker at sætte en firewall op mellem telekontoserveren og vores lokalnet. Beboerrådet synets det lød som en god ide. Netudvalget har hermed “Order To Go!”.

 

ad. 8. Kollegiegårdens Boldklub – Anne kontakter Christian X-702 ang. KGB.

 

ad. 9. Skrammel på gangene – Brandmyndighederne har været her igen. Forholdene er ikke i orden - der er for mange ting på gangene! Der må ikke stå nogle ting på gangene, på nær cykler i de gult markerede områder.

Beboerrådet har drøftet mulighederne for en løsning på problemet. Dette kunne være en ansat som fjernede alt fra gangene med jævne mellemrum. 

 

ad. 10. Ny fremleje repræsentant – Berit 617 afløser den fraflyttede Jacob Bro. Al henvendelse angående intern flytning bedes fremover rettes til hende. Frem til medio oktober vil det ikke være muligt at sætte nye på ventelisten.

 

ad. 11. Dispensations ansøgning – Der er indkommet en ansøgning om dispensation fra reglen om 6 måneders beboelse på værelsesfløjen, før man kan komme på den interne flytteliste. Der blev givet dispensation i den konkrete sag.

 

ad. 12. Eventuelt - Intet.

 

 

På Beboerrådets vegne

Rasmus 201