Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 11. september 2001

 

Tilstede: Jens (620), Jacob (10 6th), Jon (707), Lasse (523), Rasmus (201) og Christian (306) som kom under eventuelt. Desuden var der Peter (14 3tv) og Ditte (205)

 

Dagsordenen var:

1.          Valg af dirigent

2.          Godkendelse af dagsorden

3.          Godkendelse af sidste mødes referat (22. maj 2001)

4.          Meddelelser

5.          Ansøgninger:

5.1  Motionsrum

5.2  Udestue/konferencerum/avisstue?

6.          5.Y's toiletpapirs forbrug

7.          Rengøringsafløsning i sommerferien

8.          Fadølsanlæg i tarmen

9.          Tagterrassen

10.       Godkendelse af 40 års jubilæumsfest

11.       Nøglemænd

12.    Eventuelt

 

Ad. 1. Valg af dirigent - Jens valgt.

 

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

 

Ad. 3. Godkendelse af sidste mødes referat – Godkendt.

 

Ad. 4. Meddelelser – Der har været afholdt driftsmøde med FSB:

Elevatorerne i lejlighedsfløjen skal gennemrenoveres. Jon foreslog at man dropper affaldsskatterne og udvider elevatoren, dette med begrundelse af at en kommende affaldssortering vil gøre skakterne nytteløse. Jens undersøger dette.

Der vil være bygningsgennemgang den 8. november kl. 9.30 med FSB.

Møde med TDC er foreslået onsdag/torsdag d. 3-4. oktober med hensyn til aflevering af telefonsystemet!

 

Jon har haft kontakt med TDC med hensyn til opsætning af en firewall (computer-netværks-beskyttelses-dims) til telefonsystemet. Arno tager sagen med til det kommende møde. Desuden undersøger Jon om vi skal have mere lagerplads til telefonsvarebeskeder. Christian har senere tilføjet at det ikke er et pladsproblem, men en software begrænsning.

Bedet ved Tarmen vil blive “renoveret”.

Filmudvalget er i gang med opkøb af projektor og andet udstyr, primært brugt. Peter og udvalget har styr på det. Udvalget fremsender vedtægter til Beboerrådet.

 

Ad. 5.1. Motionsrum - Der er samlet ansøgt om 12.000 kr. til udskiftning af bortkommet og nedslidt materiel samt en ny brugt rygmaskine. Pengene er bevilget. Rummet kommer desuden ind under rengøringsordningen. Jens kontakter Arno om dette.

Der blev desuden snakket om at få et solarium. Jacob undersøger priser og mulighederne på dette. Dog skal det siges at vi i den sammenhæng har et rum-problem.

 

Ad. 5.2. Udestue/møderum - Peter har fået en ide om at bygge en udestue/møderum på asfaltstykkets mellem græsplænen og den tilstødende boligblok. Lasse har snakket med kollegiets bygningskonsulent og denne mente at Tuborg Fonden nok ville være villig til at støtte projektet. Beboerrådet er positivt stemt. Peter går videre med sagen og kontakter beboerrådet for den tilstødende boligblok med henblik på et samarbejde.

 

Ad. 6. 5.Y's toiletpapirs forbrug  - Hvis der bliver smidt WC-papir ud af vinduet igen kommer der en skriftlig advarsel med henblik på udsmidelse til den eller de, som selv eller med gæster har smidt WC-papir.

Apropos WC-papir, Christian undersøger med Arno om det er muligt at få blødt WC-papir.

 

Ad. 7. Rengøringsafløsning i sommerferien – Det er vedtaget at der også skal være rengøring i sommerferien. Jens kontakter Arno.

 

Ad. 8. Fadølsanlæg i tarmen - Der er kontakt til Tuborg/Carlsberg med henblik på et fast fadølsanlæg i Tarmen. Jens og Lasse holder møde i næste uge med henblik på forhandling af en aftale. Anlægget forventes opsat i uge 41. Det vil være mulig til private fester at købe fustager til anlægget. Kollegiet får snart en øl-mand!

 

Ad. 9. Tagterrassen -  Jacob bemærkede at tagterrassen er et super lækkert sted, som det er ærgerligt at det kun er beboerne på 7. som har adgang til. Det lader sig desværre ikke gøre at lave en løsning, så andre kollegianere kan få adgang til terrassen uden at skulle ind på 7.s gang. Jon kommenterede at det er generende for beboerne på 7. når folk holder fest på terrassen mm. Terrassen er for ”hele” kollegiet, og alle opfordres til at bruge den, men respekter at der bor medkollegianere på. 7. Adgang opnås ved at ringe på gangdøren.

 

Ad. 10. Godkendelse af 40 års jubilæumsfest  - Der skal bruges en officiel godkendelse fra Beboerrådet til havefesten. Dette er godkendt.

 

Ad. 11. Nøglemænd – Ditte mødte op helt uopfordret. Rune (227) og hende får jobbet efter Jacob (206) - Tilykke. Formanden kontakter de nye nøglemænd med hensyn til instruktion af jobbet.

 

Ad. 12. Eventuelt –Brandgennemgangen gav en laaang rapport med bemærkninger. Dette er meget kritisabelt. Tony Sørensen fra FSB er blevet gjort juridisk ansvarlig for kollegiets tilstand i forbindelse med reglerne for brandsikkerheden. Alle opfordres til at tage sig sammen og rydde op på gangene. Det går ud over hele kollegiet uanset hvem der er ansvarlig, får vi en bøde, skal den jo betales over huslejen! Kommer der en brand er det også din sikkerhed et drejer sig om!

Internetforbindelsen til RHK er det ikke sket noget med. Status er tilnærmelsesvis den sammen som for et år siden.

Der er til netudvalget søgt om at får internet-radioforbindelse i haven! Vi ser tiden og teknologien lidt an før der tages yderligere skridt.

 

 

På vegne af Beboerrådet

Rasmus 201