Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 22. maj 2001

 

Tilstede: Christian (306), Pia (307), Jens (620), Jon (707) og Rasmus (201)

Desuden var der fra filmudvalget: Malene (202), Christian (213) og Peter (14 3tv)

 

Dagsordenen var:

 

1.     Valg af dirigent

2.             Godkendelse af dagsorden

3.             Godkendelse af sidste mødes referat (19. marts 2001)

4.             Meddelelser

5.             Ansøgninger:

5.1 Filmudvalg - Åbent for interesserede

6.             Jubilæumsfest - Åbent for interesserede

7.     Borde til Tarmen - Åbent for interesserede

8.             Velkomstpjece

9.             Hjemmeside

10.             Eventuelt

 

Ad. 1. Valg af dirigent - Christian (306) valgt.

 

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden - Godkendt

 

Ad. 3. Godkendelse af sidste mødes referat (19. marts 2001) - Godkendt

 

Ad. 4. Meddelelser - Den 5. juni 2001 er der administrationsaftalemøde med FSB kl. 9.00.

Den 1. juni 2001 kl. 11.00 er der møde med TDC (Mødet blev senere aflyst). Punkter til TDC-mødet mailes til Rasmus (201) som sender dem samlet videre til Tony Sørensen fra FSB.

Der er blevet indkøbt en limiter (dims til at sikre et relativt lavt lydniveau) til Tarmen. Jens (620) sætter den op inden sommerferien.

Vi har fået en symaskine. Malene 202 er blevet symaskineansvarlig - tillykke.

 

Ad. 5. Ansøgninger – Ingen bortset fra filmudvalgets. Se punkt 5.1.

 

Ad. 5.1 Filmudvalg – Et udvalg bestående af Lasse (523), Jesper (703), Matilde (211), Christian (213), Pia (307), Peter (14 3tv), Ole (14 2tv) og Malene (202) har for Beboerrådet fremsat et forslag om indkøb og etablering af filmfremvisning i Tarmen. Malene (202) er kontakt for interesserede som har lyst til at være med i dette nye foretagende på kollegiet.

     Jon (707) havde flere bemærkninger til Filmudvalget: Der skal være bløde stole, reglerne for fremvisning skal være på plads, surrounddekoderen har sandsynligvis ikke nok effekt til rummet, de eksisterende baghøjtalere vil ikke nødvendigvis være tilfredsstillende i forbindelse med surround og endelig bør man vurdere prisen på pærer i forbindelse med selve fremviseren.

     Malene (202) forslår indkøb af madrasser/sofaer som kan stå i Poolrummet. Hun bemærker også at man ikke har tænkt sig at lave fremvisninger hver uge, men at et relativt antal fremvisninger vil kunne bidrage til en mere socialkontakt mellem kollegianerne.

     Der blev bevilget 25.000 kr. til udvalget som selv disponerer over beløbet. I første omgang skal monteringen/en holder til fremviseren gennemtænkes og man bør startvis kun satse på stereolyd. Jens (620) ordner det økonomiske.

 

Ad. 6. Jubilæumsfest - Der er afsat 50.000 kr. til kollegiets 40 års jubilæum. Beboerrådet overlader trygt arrangeringen af dette til Festudvalget. Festen bliver i august/september 2001.

 

Ad. 7. Borde til Tarmen - Indkøb af nye borde bliver taget op på næste driftsmøde med FSB.

Der bliver mulighed for bytning af de gamle stole fra køkkenerne til de nye stole som nu står i Tarmen. Der vil blive annonceret en “bytte-stole-aften”.

Malene (202) nævnte at saldoen på Tarmens konto er høj (ca. 10.000 kr.) og efterlyste retningslinier for administrationen af kontoen. Skønsmæssige indkøb i småbeløbsstørrelsen er OK. Pengene på kontoen bør gå til størrer nyinvesteringer f.eks. nyt komfur og microovn. Tarmbosserne udstyrer køkkenet løbende efter kontoen beholdning.

Malene påpeger at hvis man vil låne tarmen så skal man huske at kontakte en af tarmbosserne: Malene (202) eller Matilde (211).

 

Ad. 8.Velkomstpjece – Rasmus (201) begynder arbejdet og kommer med et oplæg efter eksamensperioden. Specielt beskrivelser af aktivitetsrummene bliver opdateret.

 

Ad. 9. Hjemmeside – Rasmus (201), Christian (213) og Peter (14 3tv) udarbejder en plan for en relancering af det stolte flagskib www.kollegiegaarden.dk. Links til hjemmesiden skal have mere reklame, f. eks. nævnes i sidefødder på opslag mm.

 

Ad. 10. Eventuelt - Christian (213) er valgt som Poolrumsansvarlig. Stort tillykke fra Beboerrådet.

Grillen mangler en rist. Jens (620) køber en ny rist sammen med Arno.

På 6. sal vil man gerne have vasket loftbrædderne. Det er OK. Jens kontakter Arno.

Jens ordner symaskinen.

 

 

På vegne af beboerrådet

Rasmus (201)