Referat af beboerrådsmødet

den 19. marts 2001

 

Tilstede: Christian (306), Jacob (10 6.th), Jacob (206), Jens (620), Lasse (523), Jon (707) og Rasmus (201)

 

Dagsordenen var:

 

1.        Valg af dirigent

2.        Godkendelse af dagsorden

3.        Godkendelse af sidste beboerrådsmøde (den 24.10.00)

4.        Meddelelser

5.        Ansøgninger

6.        Internet og telefonsystem

7.        Cykelrazzia

8.        Oprydning af opgange m.v.

9.        Symaskine

10.     Poolrummet

11.     Renoveringssagen

12.     Tarmens regnskab

13.     Budget for 2001/2002 og Energimærke

14.     Eventuelt

 

1. Valg af dirigent: Jens.

 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

3. Godkendelse af sidste beboerrådsmøde (den 24. oktober 2000): Godkendt.

 

4. Meddelelser: Budgetmøde med FSB torsdag den 22. marts 2001 kl. 14.00, Christian og Jens tager af sted.

Maya (324) er stoppet som nøglemand, Christian (306) overtager indtil en ny findes.

Efter ønske fra mange foreslog Jacob (10 6.th) at ligge den interne venteliste på hjemmesiden. Christian ordner det rent tekniske.

Netudvalget arbejder med opsætning af en ny gateway som kan prioriterer båndbredden, dette foregår dog pt. kun på forsøgsbasis. Jon anbefaler man følger med på opslagstavlen. Forsøgene tjener til formål at fordele båndbredden mere rimeligt.

Vi har fået ny overinspektør i FSB, han hedder Tony Sørensen. Tillykke.

 

5. Ansøgninger:  Netværksudvalget ansøger om 10.000 kr. til en ny proxyserver. Dette blev godkendt, pengene kommer fra kontoen for etablering af internet.

Dette affødte en lang snak om bevillinger omkring udgifter til netværket. Jon foreslog at man i netudvalget holder et møde hvor man udarbejder en mere præcis plan for udvalgets økonomi, f.eks. med henblik på fremtidige investeringer.

 

6. Internet og telefonsystem: Christian er blevet kontaktet af en sælger af telefonsystemer som gerne ville ind i stedet for TDC (TeleDanmark), men det blev vedtaget at vi afviser ham da systemet næsten kører som det skal.

Christian snakker med FSB om at få en anden konsulent end Kressner.

 

Internet ved Jon: Vi bør overveje om vi skal henvende os skriftligt til RHK omkring projektet med en forbindelse til Universitet via RHKs net.

Der er uvished omkring om internetforbindelsen er opdateret til 2 Mbit. Jon ringer til TDC.

 

7. Cykelrazzia: Christian snakker med Arno omkring hvordan det praktisk lader sig gøre.

 

8. Oprydning af opgange: Jacob (10. 6th) påpeger at der står masser af unødige elementer(cykler, barnevogne mm.) i lejligheds opgangene. Jacob foreslog et omdelt  informationsbrev med bemærkning om at man kan holdes personligt ansvarlig ved eventuelle bøder fra brandmyndighederne. Rasmus skriver et brev, Jacob omdeler.

 

9. Symaskine: Jon har tjekket priser med sin mor. De har fundet en brugt maskine som er super duper og som næsten kan alt (Jon bemærkede at selv mænd kan betjene den!). Vi får et års garanti på en maskine til 3000 kr. (Nypris 10000 kr.) Pengene er bevilget. Jon ordner afhentningen. Kommer der et hul i dine bukser eller lignende er det Arno man kan låne symaskinen af.

 

10. Poolrummet: Der skal findes en ansvarlig. Rasmus laver et opslag. Er du interesseret eller har spørgsmål kan du kontakte Christian (306).

 

11. Renoveringssagen: Fra en snak med Arno meddeler Christian at renoveringen nok ikke går i gang lige med det første. Christian og Jens spørger til sagen på det kommende FSB møde.

 

12. Tarmens regnskab: Regnskabet ser fint ud. Der er intet at bemærke.

 

13. Budget for 2001/2002 og Energimærke: Småting og lidt uoverensstemmelser. Der skal ses på telefondelen.

I FSBs udkast til et budget er der pr. 1. august 2001 foreslået en huslejestining på 2,8%. For værelserne vil det betyder en stigning på 46 kr. 

Jon foreslog af der bliver sat vand- og elmålerer på vaskeriet så der kan laves separat regnskab for dette. Dette blev nedstemt.

 

14. Eventuelt: Jacob (206) nævner at det er Jubilæumsår. Der er tidligere afsat 60.000 kr. til en kæmpe fest.

Der er på Tarmens anlæg ingen dims (Limitter) til at sikre et ikke alt for højt lydniveau. Tarmbosserne kontaktes for at få installeret en sådan.

 

 

På vegne af Beboerrådet

Rasmus 201,

razmouse@kollegiegaarden.dk