Referat af beboerrådsmødet

Tirsdag d. 24.10.2000

 

Tilstede:  Jens (620), Jacob (10.6.th), Jon (707), og Christian (306)

 

Dagsordenen var:

 

1.        Valg af dirigent

2.        Godkendelse af dagsorden

3.        Godkendelse af sidste beboerrådsmøde (den 12.9.00)

4.        Meddelser

5.        Ansøgninger

6.        Status på bestilling af Internet forbindelse

7.        Status på stole og borde

8.        Cykel rummene og  et forslag om halvtag over (nogle af) cykelstativerne (peder  12.3.th)

9.        Personsag

10.     Evt.

 

Ad 1 Valg af dirigent Christian 306

 

Ad 2 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

 

Ad. 3 Godkendelse af sidste beboerrådsmøde (den 12.9.00) En rettelse i punkt 6

 

Ad. 4 Meddelser Afstemningen for værelsesfløjen om hvorvidt denne skulle have TeleDanmarks løsning eller vort eget antenne anlæg, faldt ud til TeleDanmarks favør, med stemmerne 69 mod 31.

 

Ad. 5 Ansøgninger Ansøgning fra festudvalget om 4000,- kr til afholdning af melodigrandprix på Egmont kollegiet, grundet at Egmont kollegiets bar ikke må give overskud er der brug for lidt kapital. Bevilget.

Ansøgning fra festudvalget om at måtte spille live musik i kollegiets festlokale den 26.10.00 i anledning af at der holdes udtalelse til det førnævnte melodigrandprix. Dispensation givet.

 

Ad. 6 Status på bestilling af Internet forbindelse Vores opgradering af Internettet skulle komme i midten af November, ifølge vores konsulent H. Kressner, der bliver en glidende overgang fra det nuværende til det kommende (samme leverandør).

Jon sagde, at han vil skrive et brev til Rigshospitalets Kollegium, om et Internet samarbejde, og han fortalte videre om Kollegietnet som er fremtiden, ifølge ham.

Jacob efterlyste, at vi udfærdigede nogle overordnede krav om hvad vi vil have.

 

Ad. 7 Status på stole og borde Christian kontakter Arno om hvornår stolene kommer, da der ifølge et notat fra Niels skulle være bestilt stole. Der er en gang der har ytret ønske om at få nogle stole, idet mangler stole.

 

Ad. 8 Cykel rummene og  et forslag om halvtag over (nogle af) cykelstativerne (Peder  12.3.th) Christian snakker med Arno ang. en cykelrazzia. Og halvtag over cykelstativerne udskydes til næste møde, da Peder var fraværende.

 

Ad. 10 Evt. intet

 

På vegne af Beboerådet, Christian 306, chris@kollegiegaarden.dk