Referat af den ekstraordinær genralforsamling i kollegianerforeningen Tirsdag d. 12.9.

 

Mødet er er åbent for alle.

 

1.     Valg af dirigent

2.     Godkendelse af dagsorden

3.     Godkendelse af sidste kollegianerforeningsmøde

4.     Meddelser

5.     Ansøgninger

6.     Status over beboerrådets arbejde ved den afgående formand

7.     Valg af beboerrådsmedlem + valg af suppleant (da Niels214 og Bjarke123 flytter)

8.     Valg af formand for beboerrådet

9.    Valg af suppleant til bestyrelsen

10.           Evt.

 

 

Ad. 1 Valg af dirigent: Valg af dirigent

 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden: Punkterne 4-6 fjernet,  da der ikke er andre beboere tilstede end ved beboerrådsmødet, og den afgående formand er fraværende.

 

Ad. 3 Godkendelse af sidste kollegianerforeningsmøde:  Godkendt

 

Ad. 7 Valg af beboerrådsmedlem + valg af suppleant: Jon 707 valgt som beboerrådsmedlem, dvs vi mangler to suppleanter.

 

Ad. 8 Valg af formand for beboerrådet: Christian 306 valgt.

 

Ad. 9 Valg af suppleant til bestyrelsen: Jon 707 valgt.

 

Ad. 10 Evt.: Jakob forslog at vi fremover fastsætter næste beboerrådsmøde/kollegianermøde som en fast del af dagsorden. Næste beboerrådsmøde bliver den 24. oktober 2000.

Jon bemærkede at der ikke var ølsalg ved festen forleden weekend, og at den iflg. kalenderen ved vaskerummet var ”åben”. Jon kontakter M&M.

 

 

På vegne af beboerrådet

Christian 306 (chris306@kollegiegaarden.dk)