Referat af beboerrådsmødet tirsdag d. 7.6.00

 

Tilstede: Jon 707,  Niels 214, Jens 620, Christian 306, Peder 12 t3.th.

 

Dagsordenen var:

1.        Valg af dirigent

2.        Godkendelse af dagsorden

3.        Godkendelse af sidste beboerrådsmøde (den 7.4.00)

4.        Meddelelser

5.        Ansøgninger

6.        Kabel-tv i værelsesfløjen

7.        Indkøb af stole til fælleskøkkenerne

8.        Status på bestilling 2M/bit internetforbindelse hos WOL.

9.        Evt.

 

Ad 1 Valg af dirigent Niels 214 valgt

 

Ad 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt

 

Ad 3 Godkendelse af sidste beboerrådsmøde (den 7.4.00) Godkendt

 

Ad 4 Meddelelser Vi har indkøbt 3 haveborde som nu står på plænen til en samlet værdi af 16.000 kr, taget for poolrums kontoen.

 

Ad 5 Ansøgninger Ingen ansøgninger

 

Ad 6 Kabel-tv i værelsesfløjen Efter en længere diskussion blev vi enige om, at alle køkkener skal have den samme pakke. Hvilken pakke værelsesfløjen skal have, skal ud til afstemning i september blandt beboerne i værelsesfløjen, indtil da vil vi finde de penge der skal til for at værelsesfløjen kan fortsætte med at have den fulde pakke indtil afstemningen er foretaget.

Jon 707 spurgte om man måtte trække kabel fra køkkenet til sit eget værelse, det blev oplyst at det må man ikke og Niels laver et notat derom til runddeling.

 

Ad 7 Indkøb af stole til fælleskøkkenerne Niels & co. har været rundt på køkkener og tælle stole op. Antallet af disse pr. køkken varierer fra tre til elleve. Der blev igen snakket meget om hvordan vi skal opsupplere køkkenernes stole, men der kan evt. tages af de 30 stole som er bestilt til Tarmen. Niels undersøger om vi kan få to ekstra borde til Tarmen. Hvis der er nogle køkkener der mangle borde/stole, så kontakt beboerrådet.

 

Ad 8 Status på bestilling 2M/bit internetforbindelse hos WOL FSB har egenhændigt kontaktet Kressner og han anbefalede ikke WOL idet han mente at de ikke havde kapacitet til at leve op til det de lover (mht. hastighed på linien). En opgradering hos TeleDanmark til samme hastighed som en WOL, er dobbelt så dyr som en WOL forbindelse. Derfor vil vi først prøve WOL og samtidig have forbindelse hos TeleDanmark. Beboerrådet fandt det ærgerligt at bestillingen af WOL var blevet forsinket. Jens kontakter FSB ang. bestillingen hos WOL og opsigelsen hos TeleDanmark.

 

Ad 9 Evt. intet

På vegne af beboerrådet

Christian 306

(chris@kollegiegaarden.dk)