Referat af beboerrådsmødet

onsdag d. 7.6.

 

Tilstedeværende: Bjarke 123, Niels 214, Christian 306, Jens 620, Jakob 206

 

 

1.        Valg af dirigent

2.        Godkendelse af dagsorden

3.        Godkendelse af sidste referat fra den 25.4.00

4.        Meddelser

5.        Ansøgninger

6.        Bestilling af 2M/bit internetforbindelse hos World Online

7.        Indkøb af havebord + bænke

8.      Evt.

 

Ad. 1 Valg af dirigent Niels 214 valgt

 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden godkendt

 

Ad. 3 Godkendelse af sidste referat Referatet fra beboerrådsmødet den 25.4.00 – godkendt.

 

Ad. 4 Meddelser Ved Niels) vi har fået kabeltv, hvilket vi skal have på dagsordnen på næste møde når Niels har fået mere information fra TeleDanmark.

Der er bestilt 13 trappestiger til køkkenerne. Cykelrazziaen er udsat til efteråret.

Og der har været FSB-samarbejdsmøde, hvor vi blev enige om at sætte følgende arbejder i gang: maling/restaurering  af de små kældervinduer ud til Eddagården (bagsiden af kollegiet).

Ved Christian: Stefan 425 er flyttet og Thomas 427 har overtaget tjansen som motionsrumsansvarlig. Det er gratis at benytte rummet, og koden kan fås hos Thomas.

 

Ad. 5 Ansøgninger Ingen

 

Ad. 6 Bestilling af 2M/bit internetforbindelse hos World Online. World Online tilbyder internet til boligforeninger, kollegier med flere, til en pris af 995 kr. pr. måned for 2Mbit/s downstream og 512kbit upstream (dvs. man kan hente med 2Mbit/s og afleverer med 512kbit/s, og 8 bit er en byte). Der er et oprettelsesgebyr på 2000 kr., og  fra aftalens indgåelse er der seks måneders opsigelses varsel, hvorefter, når de seks måneder er gået, er en måneds opsigelses varsel..

 

For at forbindelsen via World Online kan lade sig gøre skal vi have en ”rå kobber” (noget man har eller ikke har), hvis vi ikke har det, kan vi ikke få internet via World Online. Bjarke har undersøgt det via en internet-service på WO´s hjemmeside, og vi har det – måske -

 

Beboerrådet finder tilbudet særdeles attraktivt og besluttede derfor at bestille dette. Jens tager kontakt med Claus/Tony fra FSB.

 

Det blev også besluttet at afsætte et par småmønter til diverse omkostninger ved denne etablering, bl.a. til flytning af vores domaine, køb af nogle ip-adresser m.m.

 

Arbejdet med at etablere internet via forskernettet anses hermed for at være lukket.

 

Ad. 7 Indkøb af haveborde + bænke

 

Det blev besluttet at indkøbe to eller tre kombi-bænke (som dem vi allerede har på plænen), til en værdi af omkring 10.000 kroner pr. stk. Niels/Arno sørger for indkøb.

 

Ad. 8 Evt. Bjarke) En fra Bjarkes gang har forslået at vi køber et ekstra bordfodboldsbord.

Niels) Vi holder et beboerrådsmøde om to-tre uger.

Christian) Vores nye kopimaskine er i drift nu, kopi kort købes hos Arno. A4 kopier koster 50 øre og A3 det dobbelte.

 

 

På vegne af beboerrådet

Christian 306

(chris306@kollegiegaarden.dk)