Referat af beboerrådsmødet

Tirsdag d. 25.4.

 

Tilstedeværende: Bjarke 123, Niels 214, Pia 307, Christian 308, Jens 620

 

1.        Valg af dirigent

2.        Godkendelse af dagsorden

3.        Godkendelse af sidste referat

4.        Meddelser

5.        Ansøgninger

6.        kopimaskinen (indkøb af kopikort, pris pr. kopi)

7.        Telefonsystemet

8.        Regler for leje af tarmens lysanlæg.

9.        Netværket/Hjemmesiden (Liste over alle email-adresser, referater på hjemmesiden)

10.     Status på kabel-tv

11.  Evt.

 

Ad. 1 Valg af dirigent Niels 214 valgt

 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden godkendt

 

Ad. 3 Godkendelse af sidste referat Referatet fra beboerrådsmødet den 29.2.00 – godkendt.

 

Ad. 4 Medelser Ved Niels:  Bestyrelsen har godkendt budgettet, og godkendt en aftale mellem PBS og Kollegiegården så vi snart kan indbetale telefon penge via internettet. Der er samarbejdsmøde med FSB den 25.5.00. Vi har indgået en aftale med TeleDanmark så vi får cirka 30 % rabat på vores telefonsamtaler, men det betyder ikke umiddelbart at den enkelte beboer får billiger samtale-priser, da budgettet for telefonen  skal give nul (det har det ikke gjort hidtil) og der er faste udgifter ved driften af systemet. Bl.a. abonnementer for de 30 telefonlinier vi har.

 

Ved Christian: Kommende referater/dagsordner kan for fremtiden findes på kollegiets HomePage som har url´en http://www.kollegiegaarden.dk/ under beboerråd.

 

Ad. 5 Ansøgninger Mathilde 211 har søgt dispensation så hun må holde fest i Tarmen fredag den 30.6.00. Dispensationen er givet med den begrundelse at det er en fredag, og eksamens-perioden må anses for at være slut.

 

Ad. 6 kopimaskinen

Det blev besluttet at en kopi (A4) skal koste 50 øre. For kollegianere vil der blive solgt engangskort, og til sekretæren m.v. vil der blive udleveret genopladelige kort.

 

Ad. 7 Bjarke spurgte til vis-nummer funktionen. Jens svarede at han havde talt med Kressner, som sagde at det kunne vort system ikke umiddelbart. Niels kontakter Claus (Teledanmarks projektleder for vor system-type), thi han alligevel skal spørge til *0-1-1-2 problematikken.

 

Ad. 8 Netværket/Hjemmesiden Festudvalget og beboerrådets email adresser vil blive sat på kollegiegårdens HomePage snarest.

 

Ad. 9 Status på kabel-tv  Det eneste der mangler er at en elektriker skal forbinde vores anlæg med TeleDanmarks, det kræver en tilladelse fra TeleDanmark, og det er den vi venter på. Jens kontakter Arno.

 

Ad. 10 Evt.  Hvis vi skal have en fast forbindelse til forskernettet, skal der være nogen der melder sig under fanerne til at lave et stykke arbejde, der er afsat penge i budgettet til det (200.000 kr.)

 

Beboerrådet har fået et konstruktivt brev fra en beboer der har nogle forslag til forbedringer m.v. Vi gennemgik hendes punkter.:

 

a)      billeder og email adresser for beboerrådets medlemmer: God ide, email adresserne er der nu. Billederne kræver en scanner, men vi vil tænke på det.

b)      Kollegianernes email-adresser på hjemmesiden: Det kræver meget arbejde, men vi vil lade ideen gå videre til netværksudvalget.

c)      Arno på nettet.: Det er han lige kommet med email-adressen: arno@kollegiegaarden.dk Det er muligt at checkke sin telefonkonto i hans kontor tid.

d)      Se om der er frit i vaskerummet via nettet: Ideen er okey, men ingen af de tilstedeværende havde lyst til at bruge tid på ideen.

e)      Cykelværksted: Vi diskuterede det længe, vi synes det var en god ide, problemet er bare hvor det skulle ligge. Vi blev enige om at vende problems-stillingen om, og i stedet finde ud af hvad vi skulle bruge vores rum til. Der vil blive hængt et opslag op, der opfordrer kollegianere til at komme med ideer. (Pia blev i diskutionen den nye fotorums-ansvarlige)

f)        Etage-nr i opgangene.) Det vil komme næste gang der bliver malet derover.

g)      Aflønning af beboerrådsmedlemmer: Vi synes det var en dårlig ide, da vi mener at det skal være lysten der driver værket og ikke pengene. Vi vil i stedet lade visse typer rutine arbejde være aflønnet, som vi har det nu. [sekretæren: Derudover er det også i modstrid med ”Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, kapitel 3, §7 stk. 4]

 

 

På vegne af beboerrådet

Christian 306

(chris@kollegiegaarden.dk)