Refferat af beboerrådsmøde

den 29.2.00

 

 

1 Valg af dirigent: Niels 214 valgt

 

2. Godkendelse af dagsordnen: tilføjelse af punkt 13.b "oprettelse af bankkonto for festlokalet Tarmen".

 

3. Godkendelse af referat fra beboerrådsmøde den 15.1.00: Da mødet, som var om netværket var mere eller mindre uofficielt, vil det ikke blive godkendt før et kommende beboerrådsmøde hvor de samme punkter vil blive sat på.

 

4. Meddelelser: Christian er flyttet til værelse 306

Ved Jens: Jens har fået en mystisk email fra Tony, hvor vi skal tage stilling til Dankort-løsningen for vort telefonsystem.

Ved Jacob: Tina Buch, CIU-damen, der har med intern flytning at gøre, har sagt op, og der vil komme en ny.

 

5. Ansøgninger. Ansøgning fra musik-rummet om 4437,50 kr til en periodsk vedligeholdse af flyget. Beløbet beviliget af beboerrådet.

424 har ansøgt om at måtte spille live musik til deres fest. Ansøgningen er imødekommet under forudsætning af at festen er åben og at der ikke spilles live musik efter kl. 02:00 jf. regelsamlingen.

 

6. Netværket (netværksprinter): Arno skal stadig have fat i en smed, der kan lænke vores printer fast nede i kopirummet.

 

7. Forslag: Ændring af hamre/bore tider (forslag fra vuggestuen): Niels: ansøgningen er givet videre fra Arno, men essensen var, at der ikke måtte bores mellem kl 12 til 13 i dagtimerne på hverdage. Niels så ingen grund til at ændre de regler vi har nu.

 

Der var generelt en modvilje om at lave reglen om, p.g.a. enkeltstående tilfælde af ulempe for vuggestuen

Christian syntes at vi skulle lave reglerne om.

Forslaget forkastet, men beboerrådet henstiller til, at der vises hensyn mellem klokken 12 og 13.

 

8. Indkøb af borde og stole: Der er afsat 240.000 kr for 2½ år siden til indkøb af nye borde og stole til alle køkkenerne. Beboerrådet var enige om at omgøre denne beslutning og derfor ikke vil udskifte alle borde og stole, men istedet lave en runde hvor Jens, Jakob (206) og Niels sammen med Arno vil gå rundt og efterse køkkenernes behov for udskiftning.

 

9. Ting og sager på gangene: Der står meget på gangene som ikke må stå der, og Arno foreslår derfor, at der hver anden eller tredie måned kommer to rundt, som fjerner alt, som ikke må stå der.

 

Beboerrådet blev enige om, efter en længere diskution, at der vil blive ansat to til at at fjerne alt som ikke må stå på gangen. Arno finder dem der skal stå for det. Dette vil blive annonceret med sedler, hvor der vil stå at de vil komme inden for et tidsrum af en uge. Det vil koste 50 kr at få sine ting tilbage.

 

Jakob (206) er imod at der ikke annonceres en specifik dato, men kun et tidsrum.

 

10. Kopimaskine:  Jens: Tony mener at vi skal have en ny, prisen er cirka 40.000 kr. Jens står for indkøb. Vi valgte en digital kopimaskine som er mulig at tilslutte netværket.

 

11. Netstik i Tarmen: Jens kontakter Arno, så vi kan få et netstik i Tarmen.

 

12. Telefon-systemet og de 57 øre i opkaldsafgift.  Jens: Det er ikke en opkaldsafgift men en fejl, der gør at man minimum skal ringe for de 57 øre, dette skulle blive rettet af TeleDanmark snarest. Taksterne skal sættes ned. Jens snakker med Tony.

Vi skal have undersøgt, hvad vi betaler for Kressner, for han har meget travlt og er svær at komme i kontakt med.

 

13. Regelsamlingen: Vi skal have gen-skrevet regelsamlingen, Christian kigger på den i midten af marts, når han har fået en ny computer. Bl.a. skal symaskine- og skrivemaskine lån fra Arno fjernes.

 

13b. oprettelse af bankkonto for festlokalet Tarmen:

Malene Jull (202) og Mathilde Dessroix (211) har pr. 29/2-00 overtaget jobbet som festlokaleansvarlige og overtaget ansvaret for kassen for festlokalet Tarmen.

 

Beboerrådet besluttede, at der vil blive oprettet en bankkonto for Tarm-kassen.

 

14. Evt.

Jakob Bro har k-nøgler til faste beboerråds medlemmer.

 

Beboerrådet bliv enige om at der fremover holdes beboerrådsmøde på tirsdage kl. 20:00

 

Vi skal have en cykelrazzia igen (hvor cykler der bare står her bliver fjernet), Niels kontakter Arno.

 

Peter: så gerne at der blev lavet faste regler for, hvordan lejlighederne/værelserne skal se ud efter fraflytning. Vi snakkede en del om det.

 

På vegne af beboerrådet

Christian 306