Referat af den ekstraordinære

generalforsamling i kollegianerforeningen

   torsdag d. 13.2.00 kl 19:00

 

 

 

Tilstede: Niels (214), Jens (620), Stig 10.3th, Nanna (523), Jon (707) og Christian (306)

 

Dagsordenen var:

 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat af generalforsamlingen d. 10.11.99

4. Meddelelser

5. Valg af suppleant for jacob (206)

5b. Valg af suppleant for Niels (214) (ikrafttrædelse fra den 1/4 2000)

6. Valg af formand for beboerrådet

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for festlokalet Tarmen

8. Video-projektor

9. indkomne forslag (skal være sekretæren i hænde senest 5 dage før, jvf. regelsamlingen for Kollegiegården)

10. ansøgninger

 

11. Evt.

 

 

ad 1 Valg af dirigent: Christian 306 valgt

 

ad 2 Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse af punkt 5.b. Dagsordenen godkendt

 

ad 3 Godkendelse af referat af generalforsamlingen d. 10.11.99: referatet godkendt.

 

ad 4 Meddelelser

Ved Nanna: Nanna 523, vores suppleant i beboerrådet, fraflytter kollegiet den 1/4.

 

Ved Chrsitian: Kolligiet bliver inden for en til fire måneder tilsluttet TeleDanmarks kabeltv. hver enkelt lejlighed/køkken skal dog lave en aftale med TeleDanmark (måske gennem kollegiet, mere information når vi er blevet tilsluttet) før i bliver tilsluttet. Pt. findes der to forskellige pakker, en grundpakke til 40,00 kr/md og en fuld pakke til 121,35 kr/md. Stig har dog læst i politikken at der også vil komme en mellem pakke. Dem som ikke ønsker flere kanaler kan fortsætte med vort gamle anlæg som hidtil.

 

Ved Christian: FSB har nedlagt den afdeling vi hidtil har være tilknyttet, nemlig afdeling 4, vi er nu kommet i afdeling 1. Konsekvenserne for os er endnu ikke til at sige. Den hidtidige forretningsordfører for os har sagt op, og den nye hedder Thorkild Stenhuus. Tony (vores overinspektør) fortsætter måske for vores afdeling.

 

ad 5. Valg af suppleant for jacob (206)

Jon 707 valgt.

 

ad 5b. Valg af suppleant for Niels (214) (ikrafttrædelse fra den 1/4 2000)

Peter 12,3th ønskede at stille op, ifølge Jens, valgt.

 

ad 6. Valg af formand for beboerrådet:

Niels 214 valgt. Tillykke.

 

ad 7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for festlokalet Tarmen:

Niels fik bemyndigelse til at godkende regnskabet, idet det endnu engang skal godkendes, fordi Christian midlertidigt har varetaget jobbet indtil der forelå ansøgninger til jobbet, hvilket der gør nu.

Ligeledes vil han gennemgå festudvalgets regnskab.

 

ad 8 Video-projektor

Det er blevet foreslået at indkøbe en videoprojektor til film/fjernsynsfremvisning i tarmen. Jon vil demonstrer sin fremviser, han sagde ligeledes at en brugt video-projektor ligger i et prisleje mellem 15.000 og 20.000 kr. Det blev diskuteret om en fremviser overhovedet ville blive brugt.

Der var enighed om at vi venter med at købe en, indtil der er nogen der viser interesse for at ville bruge den (dvs. før nogen påtager sig ansvaret for arrangementer, hvor projektoren anvendes)

 

Jon vil demonstrer sin fremviser. Han sagde ligeledes at en brugt video-projektor ligger i et prisleje mellem 15.000 og 20.000 kr. Det blev diskuteret om en fremviser overhovedet ville blive brugt. Der var enighed om at vi ventede med at købe en, til der kom nogle der var interessrede i at kollegiet anskaffer sig en.

 

ad 9 indkomne forslag

Bjarke (123) ismaskine: Bjarke har foreslået at vi køber en brugt ismaskine fra Egmont kollegiet, til en pris af 2500 kr. Der blev spurgt om der var behov for en, flere mente at måske vidste folk ikke at de havde brug for en, men når den først var der ville de bruge den.

Det blev besluttet at lade festudvalget bestemme, pengene er beviliget fra kollegiekassen, de skal dog lige kontakte Arno først for at høre om det er praktisk muligt at have den..

 

Ion: Forslag om GateWay (computer ting)

(Endnu engang blev der snakket meget teknisk, det tekniske er ikke med her)

Ion introducerede sit forslag, og mente at vi skulle have en gateway så vi kunne holde med hvor meget hver enkelt bruger internettet så ingen bruger "for meget".

Niels mente at der skulle være konsensus i netværksudvalget først.

Christian sagde at han syntes at det først skulle diskuteres i netværksudvalget og derefter kunne vi komme med forslag til et kommende kollegianerforeningsmøde.

Stig sagde at udvalgsmøder er vejen frem.

Nanna spurgte om vores sniffer [en sniffer er et stykke software der lytter på nettet for bl.a. at spore hackere, undersøge netforbruget m.v.] kører, og ion svarede at det gjorde den ikke endnu.

Stig mente at netværksudvalget skulle lave nogle regler.

 

ad 10. ansøgninger

ansøgning fra 7.i., om et højskab som fryser. 7i fik ikke ny fryser dengang alle andre køkkener fik. Der var enighed om at 7i godt kunne få en ny fryser i bytte for den gamle. Niels tager forslaget med til Tony.

 

ad 11. Evt.

Vores opkaldsafgift for at ringe ud er på 57 øre, det er for højt. Jens tager kontakt med Kressner for at få justeret dette beløb så det nærmer sig 0.

 

Christian spurgte om der var glasforsikring m.v., bl.a. i forbindelse med at man lejer Tarmen. Svarene lidt difuse, så Christian snakker med Arno om forsikringer.

 

Niels kontakter FSB angående en evt servicekontrakt for vores telefonsystem.

[efterskrift: Niels har efterfølgende besluttet at gemme sagen (det haster jo ikke) til det er afklaret hvordan vi skal administreres af FSB, hvilken afdeling, hvilken overinspektør osv. Det er nok ikke så smart hvis en eller anden tilfældig FSB-ansat varetager forhandlinger med Kressner eller andre på vores vegne]

 

 

Beboerrådsmøde

 

Der har været en ansøgning til jobbet som ny tarminspektør, nemlig Marlene 202 og Matilde 211 som søger. Det blev besluttet at de får hvevet. Christian overdrager det i den kommende tid.

 

Christian spurgte om der var nogen der vidste om Jacob (206) har fået købt gave til Arno, Niels undersøger sagen.

 

Niels har kontaktet FSB ang. anulering af trappemaling i lejlighedsfløjen, og dette skulle nu være blevet anuleret.

 

 

På vegne af Beboerrådet

Christian 306

(spørgsmål og kommentarer kan skrives til beboerraad@kollegiegaarden.dk, forslag skal afleveres personligt eller lægges i beboerrådets postkasse (den hvide) som er i postkasserummet for kollegieværelserne)