Lokaler

Kollegiegården stiller forskellige lokaler til rådighed for beboerne:

  • Tarmen til fester og større arrangementer
  • Endetarmen til hygge, møder, bordfodbold etc.
  • Musikrum
  • Motionsrum