Rengøring

Kollegiegården sørger for at rengøre en række fællesarealer som trapper, postrum, gange, gangkøkkener og gangtoiletter.

Arbejdsvilkår for rengøringspersonalet

I en periode har rengøringen ikke fungeret optimalt på Kollegiegården. Rengøringsassistenter har fået rygsmerter af arbejdet og har måttet sige op, andre har mistet lysten til at arbejde på kollegiet og er blevet fritstillede.

Det er vanskeligt at finde god arbejdskraft til et sted som Kollegiegården, da arbejdet er meget hårdt fysisk og psykisk opslidende. Der er mange trapper, der skal rengøres; materialerne er gamle; flere steder mangler der rengøringsvedligeholdelse (fx trappehjørnerne); og der er mange brugere og dermed ofte meget beskidt. Rengøringsarbejde er et af de 10 fysisk farligste jobs i Danmark, ikke mindst her på Kollegiegården.

Kollegiet har og får også i fremtiden svært ved at fastholde god arbejdskraft og værste – men meget realistiske – konsekvens bliver, at beboerne selv skal rengøre området. Et bud på baggrunden for denne udvikling er, at rengøringsassistenter i dag får mere og mere undervisning og flere kursuscertifikater. Dette medfører, at der stilles højere krav fra assistenten til arbejdspladsen om løn efter kvalifikationer, arbejdsmiljø og indeklima, faciliteter som kantiner, optimale pauserum mv., indflydelse på eget arbejde og brugerens opførsel og hensyn i det daglige. Vi har på Kollegiegården svært ved, at leve op til flere af disse krav.

Rengøringsrapport

Camilla Dorthea har udarbejdet en rapport for Kollegiegården med det formål at optimere rengøringen på Kollegiegården.
I rapporten findes der detaljerede oversigter over hvor og hvornår der bliver gjort rent.

Du kan downloade rengøringsrapporten her: Rengøringsrapport.

Personale

Der er to rengøringsassistenter ansat til at varetage hver deres halvdel af rengøringsområdet.

Husk at værdsætte og tage hensyn til rengøringsassistenterne! 🙂