Diverse

Græsplænen

I 2006, da renovering var færdig, nyindrettede vi haven med bl.a. syren-træer, rododendron og roser, og vi regner med at alle beboerne behandler blomsterne og græsplænen med respekt.
Det er selvfølgelig ikke tilladt at plukke blomsterne fra syrentræerne, rododendronerne eller roserne.

Sommeren er tiden hvor man griller, og husk at tage hensyn til såvel græsset, som vores borde/bænke, og til at benytte de grille, der allerede er der. Man gør rent efter sig selv.

Græsplænen er meget benyttet om sommeren specielt til solbadning og boldspil. Brugen af græsplænen fungerer efter princippet “først til mølle”. Der anmodes dog om, at boldspil foregår sidst på eftermiddagen/først på aftenen, og at der altid skal udvises hensyn til øvrige brugere som f.eks. solbadende og børn.

 1. Boldspil er tilladt fra 1. marts – 1. Oktober, hvis plænen er tør.
 2. Hvis der grilles, kan boldspil ikke begynde uden, at det er i orden med de grillende.
 3. Inspektøren kan udstede spilleforbud på plænen.
 4. Der må ikke bruges fodboldstøvler med knopper.

Terrassen

På 7. etage af værelsesfløjen er en fælles terrasse. Terrassen er for hele kollegiet og må benyttes af alle. Terrassen er placeret op ad 7. ydres gang og det betyder at man skal tage fuldt hensyn til beboerne der. Adgang er gennem 7. ydres gangdør.

Symaskine

Kollegiet har en fælles symaskine som du kan låne. Kontakt den ansvarlige (se VIP-tavlen) hvis du vil låne symaskinen. Du skal selv sørge for tråd.

Cykelparkering

Foruden den udendørs cykelparkering i gården har kollegiet også indendørs rum til cykelparkering. De findes neden under lejlighedsfløjen og bag indgangen 52A (se kort).

Opbevaring af barnevogne

Der er et rum til opbevaring af barnevogne under lejlighedsfløjen (se kort).

Opbevaring af motorcykler

 1. Opbevaringen må ske i perioden 1. november – 1. april.
 2. Opbevaring kan kun ske til venstre for døren i kælderrummet næstlængst væk fra værelsesfløjen (se kort).
 3. Gulvet under motorcyklerne skal strøs med fugtabsorberende materiale.
 4. Maksimalt en motorcykel per beboer kan opbevares.
 5. Motorcyklen skal mærkes med navn og værelsesnummer.
 6. Motorcyklen skal tømmes for benzin.
 7. Rummet må ikke bruges som værksted.