Diverse

Støjgener

En af de ting der kan opleves generende ved at flytte ind på et kollegium er støjniveauet. Forskellige mennesker har forskellige støjtærskler, og fredag og lørdag aften er der ofte fester, hvor musikken spiller – højt. Men det er også en del af kollegielivet! Ikke desto mindre er det dog vigtigt at vise hensyn, især i eksamensperioderne.

Hvis du virkelig føler dig generet af eksempelvis støj fra en nabo, skal du i første omgang snakke med vedkommende om problemet. Ofte er han/hun ikke selv klar over, at hans/hendes støjniveau er generende. Hjælper dine henvendelser ikke, kan du kontakte beboerrådet mundtligt eller skriftligt. Beboerrådet vil ofte indkalde begge parter til et møde, hvor man snakker om tingene.

Grønt regnskab

FSB bolig’s Teknik og Miljøafdeling har lavet et grønt regnskab for Kollegiegården i 2006 og 2007.